Skip to main content
Distinctive garden architecture  \  Specialist consultations & garden survey FREE OF CHARGE with the design drawings  \  Contact us

Studie a osazovací plány

Rádi bychom vám níže představili některé z našich studií, projektů, detailních záběrů realizací či osazovacích plánů. Vzhledem k tomu, že se snažíme pružně reagovat na požadavky našich klientů, vznikají některé návrhy velmi rychle.

Samozřejmě je třeba některé detaily pečlivě zvážit a navrhnout nejoptimálnější řešení. Proto v tuto chvíli má hlavní roli tužka, která začíná připravovat rychlé skicy, abychom mohli se zákazníkem vše úspěšně zrealizovat.

Vypracování projektu

V případě, kdy si zákazník přeje připravit k celé realizaci důmyslný a podrobný projekt nejen se skicami, různými pohledy a náhledy řešení, ale i s přesnými výkresy a osazovacími plány, přichází na řadu počítač se softwarem Acad a začíná se vše zpracovávat. Musíme však upozornit, že se jedná o náročnější práci, a proto tyto projekty vyžadují delší časové zpracování.

STUDIE-PROJEKTY-04.jpgSTUDIE-PROJEKTY-12.jpgSTUDIE-PROJEKTY-03.jpgSTUDIE-PROJEKTY-13A.jpgSTUDIE-PROJEKTY-14.jpgSTUDIE-PROJEKTY-15.jpgSTUDIE-PROJEKTY-16.jpgSTUDIE-PROJEKTY-17.jpgSTUDIE-PROJEKTY-18.jpgSTUDIE-PROJEKTY-19.jpgSTUDIE-PROJEKTY-21.jpgSTUDIE-PROJEKTY-22.jpg